Stawiamy na innowacyjną edukację i rozwój firm!


Nasze warsztaty szkoleniowe, gry edukacyjne i wszelkie działania edukacyjno-narzędziowe wyróżniają się  kreatywnym i praktycznym podejściem  do edukacji dorosłych.

Zobacz jak to robimy

 
 


Grupa Kras

W branży szkoleniowo-doradczej działam już ponad 25 lat, a wspiera mnie w tym mój team niezależnych partnerów i trenerów z różnych specjalizacji.   Wspólnie organizujemy warsztaty szkoleniowe dla firm, gry edukacyjne, konferencje oraz inne niezwykłe eventy.

Jak najlepiej określić nasze warszaty szkoleniowe?

Zwykłe szkolenia już nie działają...

Standardowe szkolenia w 2024 roku nie dają efektów, bo:

 • Nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb pracowników i nie uwzględniają ich specyficznych umiejętności,
 • zwykłe szkolenia często są nudne i monotonne, co nie sprzyja motywacji pracowników do aktywnego uczestnictwa w procesie nauki,
 • Szkolenia są często jednorazowymi wydarzeniami, po których pracownicy nie mają możliwości dalszego rozwijania swoich umiejętności,
 • Szkolenia często koncentrują się na ogólnych zagadnieniach, które nie mają bezpośredniego związku z codzienną pracą pracowników,
 • Standardowe szkolenia często nie posiadają jasno określonych celów i wskaźników, co utrudnia ocenę ich skuteczności i wpływu na rozwój pracowników i firmy.


Pora na kreatywną i innowacyjną edukację!

Innowacyjne formy edukacji pracowników przynoszą spektakularne efekty, bo:

 • Gry edukacyjne i praktyczne warsztaty pozwalają na zdobycie nowych umiejętności i wiedzy w sposób interaktywny i angażujący, co zwiększa skuteczność procesu uczenia się.
 • Dzięki takim formom szkoleń uczestnicy mają okazję do praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy i umiejętności, co pozwala na lepsze jej przyswojenie i zrozumienie.
 • Gry edukacyjne i warsztaty pozwalają na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, takich jak umiejętność pracy w grupie, komunikacji czy rozwiązywania problemów.
 • Takie formy szkoleń pozwalają na budowanie więzi i integrację zespołu, co przekłada się na lepszą atmosferę w pracy i większą motywację do osiągania celów.
 • Gry edukacyjne i praktyczne warsztaty pozwalają na dostosowanie treści szkolenia do indywidualnych potrzeb i poziomu zaawansowania uczestników, co zwiększa efektywność procesu uczenia się.


Skuteczna edukacja to nauczanie przez doświadczenie.

Nasze Gry Edukacyjne oraz praktyczne warsztaty szkoleniowe tworzymy w oparciu o CYKL KOLBA.

Cykl Kolba to metoda szkoleniowa, która pozwala pracownikom na zdobycie praktycznych umiejętności poprzez doświadczenie. Zalety tej metody w edukacji pracowników firmy to:

 • Skuteczne przyswajanie wiedzy poprzez łączenie teorii z praktyką
 • Motywacja pracowników do zdobywania nowych umiejętności i rozwijania się
 • Zwiększenie zaangażowania pracowników w proces szkoleniowy
 • Poprawa efektywności w pracy i jakości wykonywanych zadań
 • Umożliwienie praktycznego stosowania wiedzy w codziennej pracy.

Cykl Kolba w edukacji

Według Kolba uczenie się nie jest jednolitą czynnością, a procesem, na który składa się szereg następujących po sobie, angażujących różne ośrodki mózgowe działań.

Poznaj nasze możliwości:

Warsztaty szkoleniowe

Adresowane są do firm, które zainteresowane są przygotowaniem oferty szkoleniowej "szytej na miarę", z uwzględnieniem specyfiki firmy i branży oraz szczegółowych potrzeb i oczekiwań. Nasze warsztaty szkoleniowe wyróżniają się praktycznym podejściem i dużą ilośćią ćwiczeń, aby jak najbardziej zaktywizować uczestników. Prowadzimy warsztaty z zakresu: handlu, zarządzania, marketingu, komunikacji interpersonalne, zarządzania zmianą, zarządzania emocjami i stresem, zarządzania sobą w czasie, kreatywności i wiele innych.

Zobacz video

Warsztaty z Antonim Piechniczkiem

Niezwykłe warsztaty szkoleniowe: „Duch drużyny – jak tworzyć wygrywające zespoły w firmie” prowadzone przez dwóch wybitnych
trenerów (w piłce nożnej i biznesie) - Antoniego Piechniczka oraz Krzysztofa Krasa.

Zobacz video

Gry Edukacyjne

Projektujemy i organizujemy specjalne Gry Edukacyjne, które w znakomity sposób łączą zdobywanie wiedzy, trenowanie umiejętności i doświadczanie tego w formie gry, zabawy, przeżywania pozytywnych emocji, poznawania niezwykłych miejsc turystycznych, historii i legend. Każda Gra ma swoją specyfikę i scenariusz oraz dopasowana jest do konkretnych problemów/potrzeb i zjawisk, które na co dzień występują w firmie.
W trakcie każdej Gry uczestnicy praktycznie uczą się zasad Pracy Zespołowej, skutecznej komunikacji, współpracy, wykorzystania kreatywności oraz dokonywania analizy i podsumowań realizacji
zadań.

Zobacz video

Sesje kreatywne

Celem takiej sesji jest grupowe diagnozowanie problemów/wyzwań oraz sukcesów firmy widzianych „oczyma” kierowników średniego i
niższego szczebla oraz specjalistów i pracowników. Dobór grupy jest każdorazowo szczegółowo omawiany z firmą/zleceniodawcą.
W krótkim czasie tworzymy Listę Problemów poukładaną w kolejność rankingową problemów (uczestnicy określają „wagę” każdego problemu) oraz kreujemy dużą ilość pomysłów na ich
rozwiązanie. Trenerzy i doradcy Grupy Kras przedstawiają na
końcu Raport wraz z propozycją Planu Rozwojowego dla firmy.

Teatr Organizacji

To propozycja dla poszukujących nowości i
niekonwencjonalnych działań. Teatralna forma
edukacyjna stosowana jest w polskim biznesie od
niedawna. Tematy dobierane są do aktualnych problemów
występujących w firmie. Scenariusze są autorstwa Krzysztofa Krasa i przygotowywane są w ścisłym kontakcie ze zleceniodawcą po wykonaniu odpowiednich audytów lub sesji diagnozujących
problemy. Spektakle pełne są treści, muzyki, gry świateł,
zapachów i odziaływania na wyobraźnię poprzez pojawianie się na scenie również postaci nierzeczywistych i tajemniczych.

Zobacz video

Doradztwo

Zapewniamy wysokiej klasy specjalistów, którzy w niezobowiązującej rozmowie określą Państwa indywidualne potrzeby i zaproponują adekwatną ofertę. Proponujemy indywidualne doradztwo w zakresie: handlu, zrządzania, markatingu, HR, Projektowania Misji i Wizji, Kanonu Wartości, moderowania dyskusji, tworzenia strategii firmy, systemów motywacyjnych.

Poprowadziliśmy warsztaty dla marek takich jak:

Tak mówią o nas klienci:

CSO PFLEIDERER, Wojciech Gątkiewicz

„…wartością wyróżniającą firmę Kras International na rynku szkoleniowym jest stosowanie nowatorskich i niekonwencjonalnych form szkoleniowych i edukacyjnych, podnoszących atrakcyjność i skuteczność tych działań, co potwierdziło badanie skuteczności, które wykazało bardzo duży procent zastosowania nabytej wiedzy i umiejętności przez uczestników w codziennej pracy…”

Wiceprezes Zarządu IMPEL SA, Wojciech Rembikowski

„…praca z firmą Kras wyróżnia niezwykła kreatywność, pomysłowość i elastyczność w dopasowaniu się do potrzeb organizacji. Doskonała komunikacja, wysokie kompetencje trenerskie, świetna organizacja pracy oraz pozytywna energia zachęcająca do działania to największe atuty firmy KRAS. Współpraca z firmą Kras była dla nas wielką przyjemnością…”

HR Manager MERCATOR MEDICAL, Joanna Firsowicz

„…całe wydarzenie zostało przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie, w sposób ciekawy z elementami edukacyjnymi, gwarantując pełną integrację pracowników. Polecamy Kras International jako partnera do profesjonalnej współpracy w zakresie organizacji wszelkich wyjazdów, imprez i gier szkoleniowo-integracyjnych…”

Prokurent DRAFTEL Sp. z o.o., Tomasz Kowalkowski

„…firma Kras International dzięki ogromnemu zaangażowaniu i profesjonalizmowi personelu według naszego doświadczenia była najlepszym zespołem szkoleniowym z jaki do tej pory mieliśmy do czynienia. Z pełnym zaufaniem rekomenduję firmę Kras jako rzetelnego partnera przy szkoleniu kadry pracowników…”


To jak? Postawisz na  innowacyjną edukację w swojej firmie?


Napisz do nas, aby porozmawiać o szczegółach:

Separate email addresses with a comma.