Jak skupiać energię wszystkich, aby stworzyć wygrywający plan rozwoju firmy?
Kultura Employeeship

W latach 90-tych XX wieku głównym hasłem związanym z osiąganiem sukcesu firmy było: UKIERUNKOWANIE NA KLIENTA.

Chodziło o to, aby wszyscy w firmie myśleli kategorią sprzedawania i tego, co można zrobić, aby klient był jeszcze bardziej zadowolony.

Klient i jego potrzeby, oczekiwania i wymagania były w centrum uwagi.

Zadowolenie klienta stało się kategorią ekonomiczną.

Mamy lata 20-te XXI wieku i strategia ukierunkowania na klienta już nie wystarczy, przestaje działać.

Aktualne hasło, to: UKIERUNKOWANIE NA PRACOWNIKA

Teraz to pracownik musi być w centrum uwagi i najpierw trzeba zaspokoić jego potrzeby, oczekiwania i wymagania.

Nagrodą jest wykorzystanie ogromnego potencjału energii jaki uwalnia się gdy wprowadzi się kulturę EMPLOYEESHIP.

Zadowoleni i posiadający energię pracownicy sami zadbają o resztę, w tym również o zadowolenie klienta.

Czas wyzwolić energię do pozytywnych zmian


Proces sukcesu w Kulturze Employeeship


Kultura Employeeship związana jest z dwoma aspektami:

ASPEKT I - Co to znaczy DOBRY PRACOWNIK?

ASPEKT II - Co to znaczy DOBRY PRZYWÓDCA ? (leadership)

Kiedy zarówno pracownicy jak i przywódcy/liderzy są silnie zaangażowani i skoncentrowani na wysiłkach mających zapewnić sukces organizacji, mamy do czynienia ze SZCZEGÓLNYM RODZAJEM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA, nazywanym EMPLOYEESHIP.


Spośród wielu elementów charakteryzujących dobrego pracownika poniższe pięć jest fundamentalnych:

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  2. LOJALNOŚĆ
  3. INICJATYWA
  4. ZAANGAŻOWANIE
  5. KREATYWNOŚĆ


Jeżeli firma w obecnych czasach chaosu, niepewności, zewnętrznych zmian, kryzysów i niestałości ma nie tylko przetrwać, ale również rozwijać się, wszyscy jej pracownicy muszą być głęboko zaangażowani i mieć energię do współtworzenia PLANU ROZWOJU FIRMY, a potem do proaktywnej realizacji HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ, zgodnie ze strategią firmy, która często musi być weryfikowana i dopasowywana do zewnętrznych wyzwań.

Jak stworzyć taki plan i wprowadzić Kulturę Employeeship do organizacji?


Wyróżniam 7 kroków, które stanowią dobry fundament do zbudowania firmy opartej na niezwykłej ENERGII KREATYWNOŚCI I ZAANGAŻOWANIU wszystkich pracowników firmy.

Jednym z pierwszych kroków jest: zorganizowanie Kreatywnej Sesji Diagnozowania Problemów/Wyzwań.

Jak wygląda taka sesja? To już temat na osobny wpis, który niebawem się pojawi.

5 najnowszysch trendów w sprzedaży na 2024 rok
Króluje kreatywne podejście do sprzedaży oraz rozwijanie relacji z klientami.